Aastrup Klosters landbrug

Aastrup Klosters jordtilliggender udgør i alt godt 728 ha.

Heraf er ca. 391 ha. landbrugsjord, der er bortforpagtet.