Bestyrelsen

Stiftet ledes af en bestyrelse på tre medlemmer.

Et af bestyrelsens medlemmer bør tilhøre legatstifternes slægtskreds.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, der benævnes Administrator. Der afholdes normalt tre møder om året.

Bestyrelsen består af:

Advokat, kammerherre Henrik baron Wedell-Wedellsborg (Administrator)

Børnehavelærer, cand. ling. merc. Carola Schulin

Godsejer, hofjægermester Gustav Garth-Grüner