Skovbrug

Aastrup Klosters jordtilliggender udgør i alt 701 ha. Heraf er ca. 285 ha. skov, der drives af klosteret.

Skovfoged Jørgen Fredslund er ansvarlig for skovdriften. Henvendelse vedr. sankekort samt køb af træ og brænde bør rettes på tlfnr.:4056 8020.