Landbrug

Aastrup Klosters jordtilliggender udgør i alt godt 700 ha. Heraf er ca. 375 ha. landbrugsjord, der er bortforpagtet.