Jagtvæsenet

Aastrup Kloster jordtilliggender er alle udlejet til jagt. Der er for tiden ingen ledige jagtarealer.

Der er udarbejdet biotopplan for Aastrup Kloster.

I forbindelse med større jagter kan det forekomme, at skoven er lukket.