Aastrup Klosters organisation

Aastrup Kloster drives fortsat som fastlagt i fundatsen for Det grevelige Dannemandske Stift. Fundatsen blev udarbejdet i 1857 af lensgreveparret Frederik Wilhelm Dannemand og Louise Christiane Dannemand, født komtesse Schulin. Ledelsen varetages af stiftets bestyrelse og en direktion.

Bestyrelsen

Det grevelige Dannemandske Stift er ledet af en bestyrelse på tre medlemmer. Ifølge stiftets gældende fundats bør et af medlemmerne tilhøre legatstifternes slægtskredse.
Bestyrelsen holder et antal møder om året og vælger selv sin formand, der benævnes administrator.

Stiftets bestyrelse består af:

Advokat, kammerherre Henrik baron Wedell-Wedellsborg (administrator)
Godsejer, hofjægermester Gustav Garth-Grüner
Børnehavelærer, cand. ling. merc. Carola Schulin.

Stiftsforvalteren

Til at varetage de daglige opgaver har bestyrelsen ansat en direktør, som har titlen stiftsforvalter; denne varetager den daglige drift vedrørende klosterets landbrug, skovdrift, jagtvæsen og udlejning af boliger.

Kontakt 

Al kontakt til Det grevelige Dannemandske Stift og Aastrup Kloster bedes rettet til:

Det grevelige Dannemandske Stift
Aastrupvej 63
4340 Tølløse
Telefon 5918 5162 / 4048 9448 / 2810 4452
E-mail: post@aastrupkloster.dk 
Webadresse: www.aastrupkloster.dk