Samtykkeerklæringen

Samtykkeerklæring for ansøgere og donatorer

 

Indsamling og behandling af personoplysninger

Ved underskrivelse af denne samtykkeerklæring giver du dit udtrykkelige samtykke til, at Det grevelige Dannemandske Stift (herefter ”dataansvarlig” eller ”vi”) kan indsamle og behandle dine personoplysninger til brug for vurdering af din ansøgning eller behandle din donation, herunder kan dele ansøgningen eller information om donationen med tredjemand (fx fagpersoner) eller myndigheder (fx skatteindberetning).

 

Offentliggørelse af personoplysninger

Du giver endvidere samtykke til, at Stiftet ved en donation eller eventuel bevilling kan offentliggøre og omtale din donation eller dit projekt (personoplysninger såsom navn og stillingsbetegnelse) på vores hjemmeside, i årsrapporter, i trykt og digitalt markedsføringsmateriale, på sociale medier og i andre formidlingssammenhænge med henblik på at skabe kendskab til Stiftets bevillinger og modtagne donationer.

 
Hvilke oplysninger behandler vi?
Vi behandler:

  • stamoplysninger såsom navn, adresse og eventuelle kontaktoplysninger
  • almindelige fortrolige personoplysninger som CPR-nummer og relevant billedmateriale
  • oplysninger om og beskrivelse af din donation eller dit projektet, bankoplysninger og andre, for bevillingen eller indbetalingen, relevante oplysninger.

Det er nødvendigt, at du afgiver dit samtykke til behandling af ovenstående oplysninger for at du kan få din ansøgning vurderet eller at vi kan modtage din donation. Dine oplysninger vil kun blive offentliggjort i tilfælde af, at du modtager støtte fra os eller din donation gennemføres.   

Samtykkets varighed
Samtykket er gældende fra dags dato og så længe det har relevans for det støttede projekt eller den givne donation. Det er Stiftets vurdering af relevans for varighed, der her lægges til grund, så længe den er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.


Dine rettigheder 
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til den dataansvarlige, Det grevelige Dannemandske Stift, CVR nr. 1738 4317, beliggende Aastrupvej 63, 4340 Tølløse, Danmark. Samtykkeerklæringen kan tilbagekaldes ved at kontakte Stiftet på telefon 5918 5162 eller via e-mail post@aastrupkloster.dk.

 

Du kan kontakte Det grevelige Dannemandske Stift og få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler, ligesom du kan få berigtiget eventuelle forkerte personoplysninger. Hvis du ønsker personoplysninger slettet, behandlingen af dem begrænset, at gøre indsigelse mod den eller udnytte retten til dataportabilitet, kan du ligeledes kontakte os.

 

Jeg giver hermed mit udtrykkelige samtykke til ovenstående:

 

 

Dato, navn og underskrift