Rundvisninger på Aastrup Kloster

Rundvisninger på Aastrup Kloster skal aftales med Stiftsforvalteren (se kontakt).

Eftersom Aastrup Kloster er ikke permanent opvarmet, gennemføres rundvisninger normalt uden for fyringssæsonen, dvs. i perioden primo maj – ultimo oktober.

Deltagerantal: minimum ca. 15; maksimum ca. 30. Pris pr. deltager: 60 kr.; minimumspris: 900 kr., dvs. svarende til 15 personer.

Såfremt man ønsker at komme på en rundvisning, bedes oplysninger om antal, ønsket dato mv. tilsendt (se kontakt).