Rundvisninger på Aastrup Kloster

Rundvisninger på Aastrup Kloster skal aftales med Stiftsforvalteren (se kontakt).

Eftersom Aastrup Kloster er ikke permanent opvarmet, gennemføres rundvisninger normalt uden for fyringssæsonen, dvs. i perioden primo maj – oktober.

Deltagerantal: min. ca. 15 personer; maks. ca. 30. Pris pr. deltager: 80 kr. Minimumspris: 1.200 kr.

Såfremt man ønsker at komme på en rundvisning, bedes oplysninger om antal, ønsket dato m.v. tilsendt (se kontakt).